Društvo za podršku populaciji
pogođenoj demencijom -
Alchajmer grupa

Alchajmer grupa


11194 Beograd, Kolubarska 12

e-mail: alchajmergrupa@gmail.com

www.facebook.com/alchajmergrupa

www.twitter.com/alchajmergrupa

mob: 064-4988322